Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną.

Zapewniamy obsługę przedsiębiorców na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozwiązujemy problemy prawne klientów indywidualnych.

Celem kancelarii jest zagwarantowanie naszym Klientom najwyższej jakości usług prawnych. Dążymy do wdrożenia rozwiązań prawnych chroniących interesy Klientów.
Szczególny nacisk kładziemy na należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów oraz rozwiązywanie problemów prawnych z pominięciem konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nasz zespół specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych, takich jak:

 • Stała obsługa prawna firm
 • Doradztwo prawne
 • Zakładanie spółek
 • Postępowania sądowe
 • Postępowania egzekucyjne
 • Windykacja i odzyskiwanie należności
 • Oddłużenia
 • Proces budowlany
 • Prawne wsparcie obrotu nieruchomościami
 • Prawne wsparcie procesu inwestycyjnego
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w tym dochodzenie zwrotu tzw. opłat półkowych)
 • Postępowania administracyjne
 • Udział w negocjacjach handlowych
 • Sporządzanie umów
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Postępowania podatkowe
 • Postępowania upadłościowe
 • Odszkodowania
 • Audyt prawny.