Sprawę rozwodową można zakończyć na pierwszej rozprawie.

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód można wystąpić w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami (art. 56 § 1 k.r.o.). Wydawać by się mogło, że prosta regulacja prawna nie powinna być źródłem problemów, a uzyskanie rozwodu jest zadaniem łatwym do wykonania.

W praktyce sprawne przeprowadzenie sprawy rozwodowej nie jest zadaniem prostym.

Sprawę rozwodową można jednak przeprowadzić sprawnie i szybko. Ważne jest dobre przygotowanie do rozprawy i świadomość celu, jaki zamierza się osiągnąć w postępowaniu sądowym.

Zakończenie związku z bliską osobą nie jest łatwe. Moim zadaniem jako prawnika jest nie tylko wskazać Klientowi na możliwe w danej sprawie rozwiązania, wynikające z przepisów prawa. Mam świadomość, że moja pomoc musi spełnić ważniejszą funkcję – mam obowiązek zrozumieć Klienta,  szanować emocje łączące się z rozwodem i oszczędzić niepotrzebnego stresu. I oczywiście osiągnąć cele, jakie wskazał mi Klient.

Dlaczego jest to tak ważne? Jeżeli postępowanie zostanie dobrze przygotowane, to możliwe jest zakończenie sprawy rozwodowej na pierwszym posiedzeniu. Spory rozwodowe mogą trwać czasami kilka lat, szczególnie wtedy, gdy w ramach rozwodu wchodzi w grę wina rozkładu pożycia małżonków, władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem, czy też walka o alimenty. Ważne jest więc ustalenie priorytetów w prowadzonym procesie i podjęcie decyzji, co w danym momencie jest najważniejsze.

Jestem zwolennikiem dążenia do kompromisu stron. To oszczędzi Twój czas, finanse i nerwy. Sprawy rodzinne są zazwyczaj bardzo intymne i drażliwe. Jeżeli nie ma szczególnej potrzeby, warto zastanowić się nad koniecznością wywlekania szczegółów Waszego życia w toku postępowania sądowego. To przedłuży proces i uczyni go szalenie nieprzyjemnym. Zepsuje na dobre relacje między małżonkami. W konsekwencji wpłynie to negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci. Nikt w takim przypadku nie jest wygrany.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na fakt, że poza orzeczeniem rozwiązania małżeństwa przez rozwód sąd może rozstrzygać w wyroku rozwodowym również:

  • który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia (art. 57 k.r.o.),
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (art. 58 § 1 k.r.o.),
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem (art. 58 § 1 k.r.o.),
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w tym obowiązku alimentacyjnym (art. 58 § 1 k.r.o.),
  • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.),
  • o podziale majątku wspólnego małżonków (art. 58 § 3 k.r.o.).

Jak przeprowadzić postępowanie rozwodowe, żeby zakończyć sprawę już na pierwszej rozprawie?

Pamiętaj proszę, że wydanie rozstrzygnięcia przez sąd w odniesieniu do każdej z w/w kwestii musi zostać poprzedzone postępowaniem dowodowym. Oznacza to, że okoliczności potwierdzające zasadność żądania muszą wynikać np. z dokumentów lub zostać potwierdzone przez świadków.

Jak się to ma do szybkości postępowania i zakończenia sprawy na pierwszej rozprawie?
Jak nie zamienić rozwodu w proces długotrwały i skomplikowany?

Moim zdaniem kluczowy jest kompromis. Wypracowany przez Ciebie i małżonka – a jeżeli ciężko jest Wam dojść do porozumienia – wypracowany przez Waszych prawników.

Przepisy pozwalają na wyręczenie sądu z obowiązku rozstrzygania o wielu kwestiach, które uzgodnicie wspólnie. I tak:

  • możecie żądać zgodnie orzeczenia rozwodu bez orzekania winy rozkładu pożycia,
  • możecie dojść do porozumienia w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • możecie dojść do porozumienia w sprawie wysokości alimentów,
  • możecie między sobą uzgodnić sposób korzystania z mieszkania i podziału majątku.

Sąd tych kwestii nie będzie musiał badać i zda się na Wasze ustalenia. Jedyne co sąd będzie sprawdzał, to okoliczność, czy na przedstawionych warunkach kompromisu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy. Wymaga do odpowiedniego przygotowania oraz dojrzałości obu małżonków. Chodzi tu o ustalenie Waszych priorytetów. Jeżeli ustalicie między sobą najważniejsze kwestie, to sprawne zakończenie sprawy rozwodowej nie powinno stanowić większego problemu. Kluczowy jest tu etap przedsądowy – jeżeli ustalicie wspólnie najważniejsze kwestie, to postępowanie sądowe może przebiec sprawnie.

Czy poprowadzenie rozwodu musi być skomplikowane?
Skontaktuj się ze mną. Doradzę Ci, jak poprowadzić Twoją sprawę skutecznie.